Profil společnosti R-Projekt 07

R-Projekt 07 vznikl privatizací části projektové organizace SÚPRMO a.s. Praha (Specializovaný ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů) v srpnu 1992.

Společnost se skládá ze tří stavebně architektonických atelierů a základních profesí v oblasti tepelné techniky, zdravotní techniky, elektro (silnoproudé i slaboproudé) a statiky.

Ostatní profese, jako je vzduchotechnika (chlazení), gastronomie, měření a regulace, požární ochrana aj. zajišťuje pro společnost stálý tým externích spolupracovníků. Součástí společnosti je také tým inženýrské činnosti .

Pracovníci společnosti mají mnohaleté zkušenosti s rekonstrukcemi především památkových objektů, většina z nich, včetně speciálních profesí, dovede citlivě reagovat ve své specializaci vzhledem k památce. Vedoucí architekti a specialisti absolvovali autorizační zkoušky.

 

© 2010 created by websession.cz